Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Konaklı Mah. 524 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

09.05.2018 08:09:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018-1/03 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesince onaylanan Alanya Batısı Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi  524 ada 1 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.11.2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. Maddesinde yer alan; “Bakanlıkça onaylanan planlar onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Valilik ya da ilgili Belediyenin duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde 1 (bir) ay süreyle asılır” hüküm doğrultusunda Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 09/05/2018 Çarşamba gününden itibaren 30 (otuz gün)  süre ile askıya çıkarılmıştır.

H.İlker ŞENKAL
Plan ve Proje Müdürü