Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Akhan Bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 Ölçeli U.İ.P. Değişikliği

15.05.2018 13:06:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 28.02.2017 tarih ve 2017-03/07 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesince onaylanan Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan Akhan Bölgesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 03.11.2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. Maddesinde yer alan; “Bakanlıkça onaylanan planlar onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Valilik ya da ilgili Belediyenin duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde 1 (bir) ay süreyle asılır” hüküm doğrultusunda Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 15/05/2018 Salı gününden itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askıya Çıkış : 15.05.2017 (Salı)
Askıdan İniş : 14.06.2018 (Perşembe)