Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kestel Mahallesinde bulunan 1022 ada 1 parsel, 1103 ada 8, 9, 12, 14, 15 parseller 3194/18.madde uygulaması 15 nolu düzenleme bölgesi askı ilanı.

19.09.2022 08:37:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
          İlçemiz Kestel Mahallesinde bulunan 1022 ada 1 parsel, 1103 ada 8, 9, 12, 14, 15
parseller ve ihdasen oluşan 1103 ada 36 parsel numaralı taşınmazları kapsayan düzenleme
bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 23.06.2022 tarih ve 1688 nolu kararı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 08.09.2022 tarih ve 1233 nolu kararı ile
parselasyon planı onaylanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje
Müdürlüğü ilan mahallinde 11.05.2022 tarihinde askıya çıkartılmıştır.
Kestel Mahallesi 15 Nolu Düzenleme Bölgesi Durum Krokisi.pdf


          Askı Çıkış Tarihi : 15.09.2022
          Askı Bitiş Tarihi : 17.10.2022