Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kestel Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kuzeyinde yer alan 30 metrelik yol ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği PLAN ASKI İLANI

23.09.2022 10:54:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarihli ve 670 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 808 sayılı kararları ile onaylanan Kestel
Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kuzeyinde yer alan 30 metrelik yol ve çevresinde
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 21.09.2022
Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 21.09.2022 (Çarşamba)
          ASKIDAN İNİŞ : 20.10.2022 (Perşembe)