Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kargıcak Mahallesi 625 ada 5 parselin doğusundaki park alanından trafo alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği PLAN ASKI İLANI

23.09.2022 11:05:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarihli ve 643 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 807 sayılı kararı ile onaylanan Kargıcak
Mahallesi 625 ada 5 parselin doğusundaki park alanından trafo alanına
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 21.09.2022
Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 21.09.2022 (Çarşamba)
          ASKIDAN İNİŞ : 20.10.2022 (Perşembe)