Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Çıplaklı Mahallesi 312 ada 1 ve 2 parsellerde trafo ve konut alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği PLAN ASKI İLANI

23.09.2022 11:27:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2022 tarihli ve 628 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 803 sayılı kararı ile onaylanan Çıplaklı
Mahallesi 312 ada 1 ve 2 parsellerde trafo ve konut alanının yerinin değiştirilmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının
2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 21.09.2022 Çarşamba günü saat
08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 21.09.2022 (Çarşamba)
         ASKIDAN İNİŞ : 20.10.2022 (Perşembe)