Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Duyurusu

18.04.2018 15:58:00


Önemli Duyuru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)” gereği; Bina Sorumlusu / Müteahhidi / Kat Malikleri can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

Belediye Kanunu ve bu Yönetmelikler gereği asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A tipi muayene kuruluşları aracılığı ile yaptırmak için Belediyelere yetki verilmiştir. 

Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin yıllık kontrol hizmeti için yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek üzere (A) tipi muayene kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  ile 23.03.2018 tarihinde protokol yapılmıştır. Protokol 23.03.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir yapıdaki asansörün kat sayısına bağlı 2018  yıllık kontrol hizmet bedeli aşağıdaki gibidir.

BİNA

DURAK SAYISI

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

TABAN ÜCRETİ

188,3+KDV+İİP

213,4+KDV+ İİP

251,0+KDV+ İİP

301,2+KDV+ İİP

351,3+KDV+ İİP

 

ÖZEL İŞYERLERİ VE KAMU KURUMLARI

DURAK SAYISI

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

TABAN ÜCRETİ

213,40+KDV+İİP

251,00+KDV+ İİP

301,20+KDV+ İİP

351,30+KDV+ İİP

401,60+KDV+ İİP

 

*İ.İ.P :İlgili İdare Payı Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’e göre en fazla %10 olabilir.

*Ücretlere KDV Dahil Değildir. %18 KDV Eklenecektir

1.Takip Kontrolü; Ücretsizdir.

2. Takip Kontrolleri; periyodik muayene ücreti olarak belirlenmiştir.

Asansör muayene denetimi sonucunda tespit edilen güvensiz asansörler (kırmızı etiketli 30 gün) ve kusurlu asansörler (sarı etiketli 60 gün) belirtilen düzeltme süresi içinde güvenli hale getirilmeyen asansörler belediyemiz tarafından mühürlenip kullanıma kapatılacaktır.

Can ve mal güvenliğiniz açısından yaşamsal önem taşıyan bu konuda göstereceğiniz hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.   

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İletişim Bilgileri

Alanya Temsilciliği

Büyükhasbahçe mah. 501.Sok. Çınar Ofis No:2 Alanya/Antalya

Tel: (0242) 519 49 79

akdenizasansor@tse.org.tr


TSE PERİYODİK KONTROL BAŞVURU FORMU