Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kellerpınarı Mah. 2707 Ada 3194/18 Madde Uygulaması

16.07.2018 14:00:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göıe arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Kellerpmarı Mahallesi 2707 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 293 nolu kararı ve Antalya Büyük şehir Belediye Encümeninin 21.06.2018 tarih ve 895 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 16.07.2018 Pazartesi günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 16.07.2018 ( Pazartesi ) 
ASKIDAN İNİŞ : 16.08.2018 ( Perşembe )