Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kestel Mah. 893, 897, 925, 926 Adalar 3194/18 Madde Uygulaması

16.07.2018 14:02:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Kestel Mahallesi 893 ada 1, 2 parseller, 897 ada 1, 2 parseller, 925 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 926 ada 1, 2 ııolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin
07.12.2017 tarih ve 2192 ııolıı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin
21.06.2018 tarih ve 896 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 16.07.2018 Pazartesi günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 16.07.2018 ( Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 16.08.2018 ( Perşembe )