Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Payallar Mah. 13 Nolu Düzenleme Bölgesi

17.07.2018 15:03:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Payallar Mahallesi 13 ııolu düzenleme bölgesi 837, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 877, 884, 885, 886, 887, 890, 891, 894, 895, 896, 897. 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 927, 1518, 1519, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1637, 1639, 1640, 1763, 1764, 1765, 1766 parseller, 331 ada 1, 2 parseller, 332 ada 3 parsel, 333 ada 1 parsel, 400 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 400 ada 1, 2, 3 parseller, 594 ada 1 parsel, 791 ada 1, 2 parseller, 792 ada 1 parsel, 793 ada 1, 2 nolu parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 15.03.2018 tarih ve 379 nolu kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.06.2018 tarih ve 927 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 17.07.2018 Pazartesi günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 17.07.2018 ( Salı )
ASKIDAN İNİŞ : 17.08.2018 ( Cuma )