Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ÇIPLAKLI MAHALLESİ 196 ADA 1 PARSEL ÇEVRESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN

07.08.2018 14:51:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarihli ve 650 sayılı kararı uyarınca onaylanan Alanya İlçesi, Çıplaklı Mahallesi 196 ada 1 parsel çevresinde “Lise Alanı” planlaması ve pazar alanının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 07.08.2018 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.


Hamdi İlker ŞENKAL
Plan ve Proje MüdürüASKIYA ÇIKIŞ : 07.08.2018 (Salı)
ASKIDAN İNİŞ : 07.09.2018 (Cuma)