Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Avsallar Mahallesi 2212,2213,2214,2215 ve 2216 Parselleri Kapsayan Düzenleme Bölgesi askı ilan yazısı

21.11.2022 11:35:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIGLNDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz Avsallar Mahallesi sınırları içerisinde 2212, 2213, 2214, 2216 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 20.10.2022 tarih ve 321 1 nolıı kararı. Antalya Biiyiikşehir Belediyesi Encümenin 03.11.2022 tarih 1569 nolıı kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 14.11.2022 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Avsallar Mahallesi 2212,2213,2214,2215 ve 2216 Parseller Parselasyon Planı.pdf
         
          Askı Çıkış Tarihi    :14.11.2022
          Askı İniş Tarihi       :14.12.2022