Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Avsallar Mahallesi 2210, 2967 ve 2968 parselleri kapsayan Düzenleme Bölgesi askı ilanı

21.11.2022 11:42:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz Avsallar Mahallesi sınırları içerisinde 2210. 2967, 2968 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 20.10.2022 tarih ve 3222 nolıı kararı, Antalya Btiyiikşehir Belediyesi Encümenin 03.11.2022 tarih 1570 nolıı kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 14.11.2022 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Avsallar Mahallesi 2210,2967 ve 2698 Parseller Düzenleme Sınırı.pdf
          Askı Çıkış Tarihi  :14.11.2022
          Askı Bitiş Tarihi    :14.12.2022