Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

İMAMLI MAH. 232 ADA 1 PARSEL, 233 ADA 1 PARSEL MERA/YAYLAK/KIŞLAK/UMUMA AİT ÇAYIR VE OTLAK ALANLARI TAHSİS ASKI İLANI.

21.11.2022 11:50:00


T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TAHSİS ASKI CETVELİ İLANI

Antalya İli, Alanya İlçesi İmamlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/ yaylak/ kışlak/ umuma ait çayır ve otlak alanlarının 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 9. maddesi hükümlerine göre yapılan tespit ve tahdit çalışma sonuçları ile Komisyonumuzun, Mera Kanunu’nun 11. maddesine göre yapmış olduğu çalışmalarının sonuçlarına göre 5.313,46 dekar yaylak alanının Antalya İli, Alanya İlçesi İmamlı Mahallesine Komisyonumuzun 30/09/2022 tarih ve 2022/14-3 sayılı kararı ve Valilik Makamının 10/10/2022 tarihli olurları ile, Mera Kanunu’nun 12. maddesine göre tahsis edilmiştir. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri bildirir tutanaklar ile tahsisi yapılan taşınmazların sınırları kroki ve haritalarında gösterilmiştir.

ilan edilen belgelerin incelenerek, taşınmaz mallar üzerinde itirazı olanlar ile tahsiste hata olduğunu idda edenlerin, ilan müddeti olan 18/11/2022 ile 18/12/2022 tarihleri arasında Kadastro Mahkemelerine / Asliye Hukuk Mahkemelerine itirazda bulunulması, itirazda bulunulmadığı takdirde tahsis çalışmaları sonuçlarının kesinleştirileceği,

4342 Sayılı Mera Kanununun 13. maddesi uyarınca ilan olunur.

NOT: Güller Pınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya adresinde Alanya Belediyesi Hizmet Binası 2. katında askıya çıkartılmıştır.