Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

HOCALAR MAH. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22/A MADDESİ UYARINCA GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İLANI

10.01.2023 16:19:00ANTALYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 22 MADDESİ VE "KADASTRO GÜNCELLEME YÖNETMELİĞİNİN 15. MADDESİ İLE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/12/2018 TARİHLİ, 2018/13 SAYILI KADASTRO GÜNCELLEME UYGULAMA GENELGESİNİN 20. MADDESİ VE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN GECİÇİ 8.MADDESİ VE 25/10/2018 TARİH 30576 SAYILI KADASTRO GÜNCELLEME YÖNETMELİĞİNİN 15. MADDESİNİN 4. FIKRASI, TKGM' NÜN 2018/13 SAYILI GENELGESİNİN 21. MADDESİ VE 2009/7 SAYILI GENELGENİN 2. MADDELERİ GEREĞİNCE KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA UYGULAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASINA İMKAN SAĞLANMIŞTIR.

BU KAPSAMDA; ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, HOCALAR MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN ESKİ VE YENİ ADA PARSEL VE YÜZÖLÇÜMLERİ VE KADASTRO KOMİSYONUNA YAPILMIŞ OLAN İTİRAZLARIN SONUÇLARI EKLİ CETVELDE, SINIRLARI İSE PAFTA OZALİT KOPYALARINDA GÖSTERİLMİŞTİR.

BU CETVELLER İLE TAŞINMAZ MALLARIN KONUMLARINI GÖSTERİR PAFTA OZALİT KOPYALARININ İNCELENEREK, CETVELLERDE YAZILI TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET VE MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ VE ŞAHSİ HAK İDDASINDA BULUNANLAR İLE SINIRLARININ TESPİTİNDE HATA OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN, İLAN MÜDDETİ OLAN 06/01/2023 İLA 06/02/2023 TARİHLERİ ARASINDA ALANYA KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA AÇMALARI VE DAVA AÇILDIĞINA DAİR MAHKEMEDEN ALINACAK BELGENİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLMESİ, DAVA AÇILMAYAN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KADASTRO İŞLEMLERİNİN KESİNLEŞTİRİLECEĞİ,

3402 SAYILI KANUNUN 11 NCİ MADDESİ UYARINCA DUYURULUR.

İlana Çıkış Tarihi                 : 05/01/2023
İlanın Başlama Tarihi          : 06/01/2023
İlanın Bitiş Tarihi                :06/02/2023 (Mesai Bitimine Kadar) 
İlanın Kesinleşme Tarihi      : 07/02/2023 

NOT: Güller Pınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya adresinde Alanya Belediyesi Hizmet Binası 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.