Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kestel Mahallesi 1007 Ada 1,2,3,4 ve 5 Parselleri Kapsayan Düzenleme Bölgesi askı bilgi işlem yazısı

13.01.2023 10:17:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz ICestel Mahallesinde bulunan 1007 Ada 1,2,3,-4 ve 5 parselleri kapsayan düzenleme bölgesinde yapdan ve Alanya Belediye Encümeninin 03.11.2022 tarih ve 3315 ııolu kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 05.01.2023 tarih ve 11 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 13.01.2023 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Kestel Mahalllesi 1007 Ada 1, 2, 3, 4 ve 5 Parselleri Kapsayan Düzenleme Bölgesi.pdf

          Askı Çıkış Tarihi  :13.01.2023
          Askı Bitiş Tarihi   :13.02.2023