Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ALACAMİ MAH. 219 ADA 1 PARSEL, 220 ADA 1 PARSEL, 221 ADA 1 PARSEL, 222 ADA 1 PARSEL MERA/YAYLAK/KIŞLAK/UMUMA AİT ÇAYIR VE OTLAK ALANLARI TAHSİS ASKI İLANI.

27.02.2023 13:44:00


T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ
II Tarım ve Orman Müdürlüğü

İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TAHSİS ASKI CETVELİ İLANI

• •

Antalya ili, Alanya ilçesi Alacami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/ yaylak/ kışlak/ umuma ait çayır ve otlak alanlarının 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 9. maddesi hükümlerine göre yapılan tespit ve tahdit çalışmaları ile Komisyonumuzun, Mera Kanunu’nun 11. maddesine göre yapmış olduğu çalışma sonuçlarına göre 4.479,432 dekar yaylak alanının Komisyonumuzun 25/11/2022 tarih ve 2022/17-3 sayılı kararı ve Valilik Makamının 02/12/2022 tarihli olurları ile Antalya İli, Alanya İlçesi Belediyesine Mera Kanunu’nun 12. maddesine göre tahsis edilmiştir. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri bildirir tutanaklar ile tahsisi yapılan taşınmazların sınırları kroki ve haritalarında gösterilmiştir.

ilan edilen belgelerin incelenerek, taşınmaz mallar üzerinde itirazı olanlar ile tahsiste hata olduğunu idda edenlerin, ilan müddeti olan 27/02/2023 ile 29/03/2023 tarihleri arasında Kadastro Mahkemelerine / Asliye Hukuk Mahkemelerine itirazda bulunulması, itirazda bulunulmadığı takdirde tahsis çalışmaları sonuçlarının kesinleştirileceği,

4342 Sayılı Mera Kanununun 13. maddesi uyarınca ilan olunur.

NOT: Güller Pınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya adresinde Alanya Belediyesi Hizmet Binası 2. katında askıya çıkartılmıştır.