Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı (Telatiye) Mahallesi, 352 ada, 1-2 parsel numaralı taşınmazlar ile 135 ada 4 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 4,042,00 m²’lik kısmını kapsayan 1. Derece Arkeoloj

12.05.2023 17:01:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 19.12.2022
tarihli ve 2022/17-05 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
10.03.2023 tarihli ve 15682 sayılı kararı doğrultusunda Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı
(Telatiye) Mahallesi, 352 ada, 1-2 parsel numaralı taşınmazlar ile 135 ada 4 parsel numaralı
taşınmazın yaklaşık 4,042,00 m²’lik kısmını kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin
yürürlükteki imar planındaki ‘Park’ kullanım kararı taramasının kaldırılmasına yönelik
Bakanlığımızca hazırlanan 1/5000 Nazım ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca 10.03.2023 tarihinde
onanmıştır. Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde
10.05.2023 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır

          Askıya Çıkış Tarihi    :10.05.2023   (Çarşamba)
          Askı Bitiş Tarihi         :08.06.2023 (Perşembe)