Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Antalya, Alanya Batısı Turizm Merkezi içerisinde kalan Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi sınırlarında, yürürlükteki imar planında ‘Akaryakıt İstasyonu’ kullanımında kalan 284 ada 5 parsel

18.05.2023 08:57:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

          Antalya, Alanya Batısı Turizm Merkezi içerisinde kalan Antalya İli, Alanya İlçesi,
Türkler Mahallesi sınırlarında, yürürlükteki imar planında ‘Akaryakıt İstasyonu’ kullanımında
kalan 284 ada 5 parsel numaralı taşınmazın aynı yapılaşma koşulları ile ‘Ticaret Alanı’ olarak
düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 02,03,2023 tarihli ve
2023/04-04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. Maddesi
uyarınca Bakanlıkça onanmıştır. Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje
Müdürlüğü ilan mahallinde 17.05.2023 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün)
süre ile askıya çıkarılmıştır.

          Askıya Çıkış     : 17.05.2023
          Askıdan İniş      : 15.06.2023