Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Çıplaklı Mahallesi 222 ada 2, 3, 4, 223 ada 1, 2, 3, 224 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 225 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 236 ada 1, 2 parselleri Kapsayan 3194/18. Madde uygulaması

08.11.2023 09:29:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde 222 ada 2, 3, 4, 223 ada 1, 2, 3, 224 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 225 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 236 ada 1, 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan düzenleme bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 10.08.2023 tarih ve 2028 sayılı kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 19.10.2023 tarih 1025 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 07.11.2023 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Çıplaklı Mahallesi 222, 223, 224, 225 ve 236 Adalara Ait Parselasyon Planı.pdf

Askı Çıkış Tarihi: 07.11.2023 (Salı)

Askı Bitiş Tarihi : 07.12.2023 (Perşembe)