Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Mahmutlar Mahallesi 57-1 nolu Düzenleme bölgesi 2. askı bilgi işlem yazısı

08.11.2023 09:35:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz Mahmutlar Mahallesi sınırları içerisinde 778, 779, 780, 781, 784 ila 795, 796, 797, 799 ila 813, 815 ila 835, 837 ila 844, 1353, 1354, 1355, 1540 ila 1553, 1555 ila 1558, 1560, 1561, 1884, 4305 ila 4309, 4614, 4617, 4629, 284 ada 5 ila 10, 290 ada 1, 366 ada 1, 367 ada 1, 368 ada 1, 504 ada 1, 505 ada 1, 2, 621 ada 1, 829 ada 1, 830 ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 57-1 Nolu düzenleme bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 27.07.2023 tarih ve 1862 nolu kararı ve 10.08.2023 tarih ve 2027 sayılı kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 26.10.2023 tarih 1048 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 07.11.2023 tarihinde askıya çıkartılmıştır.
Mahmutlar Mahallesi 57-1 Nolu Sahası Parselasyon Haritası.pdf

Askı Çıkış Tarihi : 07.11.2023 (Salı)

Askı Bitiş Tarihi : 07.12.2023 (Perşembe)