Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

“KESTEL MAHALLESİ YENİ ÇEVREYOLU BAĞLANTISI VE YAN YOLLARA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ”NE ASKI SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN İTİRAZLAR VE KABUL EDİLEN İTİRAZLAR DOĞRU

03.07.2024 11:31:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Alanya Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarih ve 50 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2024 tarih ve 282 sayılı kararı ile kabul edilen; “Kestel Mahallesi Yeni Çevreyolu Bağlantısı ve Yan Yollara İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 03.07.2024 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi 282 Nolu Kararı.pdf
Alanya Belediyesi 50 Nolu Karar.pdf
Mevcut ve Öneri Plan Örneği.pdf

          Askı Çıkışı   : 03.07.2024
          Askı Bitişi    :05.08.2024