Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Yeşilöz Mahallesi 3 nolu Düzenleme bölgesi 285, 286, 1042, 1267, 1268, 1423, 1523 nolu parsellerine ilişkin

10.08.2018 11:08:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Yeşilöz Mahallesi 3 ııolıı düzenleme bölgesi 285, 286, 1042, 1267. 1268, 1423 ve 1523 nolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 26.04.2018 tarih ve 603 nolıı kararı ve Antalya Büyükşelıir Belediye Encümeninin 19.07.2018 tarih ve 1059 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 10.07.2018 Cuma günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 10.08.2018 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 10.09.2018 (Pazartesi)