Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ 9 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİNİ KAPSAYAN TAŞINMAZLARA AİT 3194/18 MADDE UYGUALAMASI

16.08.2018 14:52:00


İLAN METNİ:

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz Payallar Mahallesi sınırları içerisinde 9 Nolu Düzenleme Bölgesi adı altında yapılan taşınmazları kapsayan parselasyon planı ve Alanya Belediye Encümeninin 21.12.20107 tarih ve 2242 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 19.07.2018 tarih 1056 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 16.08.2018 tarihinde 30 (Otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

Ali PEKER             Koray KODAL                         H. İlker ŞENKAL
Teknisyen           Harita Teknikeri                     Plan ve Proje Md.