Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

DİNEK MAHALLESİ 1162 ADA 1 PARSEL "TESCİLLİ ÖRME SÜTUNUN KORUMA SINIRININ İMAR PLANINA İŞLENMESİNE" İLİŞKİN

18.09.2018 08:57:00


İLAN

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Alanya Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli ve 185 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Eylül ayı devam toplantısının 12 nolu gündem maddesi uyarınca onaylanan Alanya İlçesi, Dinek Mahallesi 1162 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 18.09.2018 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün)  süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

Hamdi İlker ŞENKAL

Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ        : 18.09.2018 (Salı)

ASKIDAN İNİŞ        : 18.10.2018 (Perşembe)