Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KESTEL MAHALLESİ "3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18'İNCİ MADDE UYGULMASINA ESAS 2 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİNE" İLİŞKİN

18.09.2018 09:00:00


İLAN

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Alanya Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli ve 181 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Eylül ayı devam toplantısının 14 nolu gündem maddesi uyarınca onaylanan Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18’inci madde uygulamasına esas 2 nolu düzenleme bölgesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 18.09.2018 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün)  süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

Hamdi İlker ŞENKAL

Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ        : 18.09.2018 (Salı)

ASKIDAN İNİŞ        : 18.10.2018 (Perşembe)