Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KESTEL MAH. 3194/18 MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANININ ASKIYA ÇIKARILMASI

07.11.2018 15:15:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göıe arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Keslel Mahallesi 5 nolıı düzenleme bölgesi 97, 98, 99. 100, 101, 102, 103, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226. 1227, 1231, 1232, 1233, 1234. 1235, 1236, 1924, 1959, 2066,2218. 2230. 2231, 2245, 2246, 2247. 2287, 294, 2401, 2402, 2406, 2407, 2420. 2496. 2498,2501, 2512, 2525, 2526, 2527, 2528, 708 ada 1, 1100 ada 4 ve 1104 ada 1 nolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 26.07.2018 tarih ve 1180 nolıı kararı veAntalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.10.2018 tarih ve 1532 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 07.11.2018 Çarşamba günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 07.11.2018 ( Çarşamba )
ASKIDAN İNİŞ: 07.12.2018 (Cuma)
M. İlker ŞENKAL Plan ve Proje Md.