Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ÇIPLAKLI MAHALLESİ 125 ADA 1-2-3-4-5-6 NOLU PARSELİDE KAPSAYAN DÜZENLEME BÖLGESİNDEKİ TAŞINMAZLARA AİT

21.11.2018 08:30:00


İLAN METNİ:
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde 125 ada 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazları kapsayan Düzenleme Bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 31.05.2018 tarih ve 879 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 01.11.2018 tarih 1604 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 20.11.2018 tarihinde 30 (Otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.