Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

TOSMUR MAH.212 NOLU ADANIN BULUNDUĞU DÜZENLEME BÖLGESİNE İLİŞKİN

27.11.2018 14:15:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göıe arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Tosmur Mahallesi 212 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ııolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 25.10.2018 tarih ve 1681 ııolıı kararı ve Antalya Büyükşelıir Belediye Encümeninin 22.11.2018 tarih ve 1680 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 27.11.2018 Sah günüden itibaren 30 ( otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 27.11.2018 ( Salı )
ASKIDAN İNİŞ : 27.12.2018 ( Perşembe )

H. İlker ŞENKAL Plan ve Proje Müd.