Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

OBA MAHALLESİNDE YER ALAN TESCİLLİ YAPILAR VE KORUMA ALANLARININ İMAR PLANINA İŞLENMESİNE İLİŞKİN

18.12.2018 10:02:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli ve 244 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarihli oturumunda 30 sayılı gündem maddesi uyarınca onaylanan Alanya İlçesi, Oba Mahallesinde yer alan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 18.12.2018 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamdi İlker ŞENKAL
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 18.12.2018 (Salı)
ASKIDAN İNİŞ : 18.01.2019 (Cuma)