Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

TÜRKLER MAH. 154 ADA 8 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UİP DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

02.01.2019 08:49:00


T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü 

İLAN 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden BİLDİRİLMİŞTİR 

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 19.10.2018 tarihinde onaylanan Alanya İlçesi, Türkler, Mahallesi 154 ada 8 parsele ilişkin Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerleme Kurulunun 27.10.2018 tarihli ve 2017-14/10 sayılı kararı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.10.2018 tarihli ve 8329 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7’inci Maddesi uyarınca onanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 31.12.2018 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.

Hamdi İlker ŞENKAL
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 31.12.2018 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 31.01.2019 (Perşembe)