Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ÇIPLAKLI MAH. 196 ADA ve 202 ADALARO KAPSAYAN DÜZENLEME BÖLGESİNE İLİŞKİN

07.01.2019 13:59:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Oba Mahallesi 465 ada 1, 2 parseller, 470 ada 1,2, 3, 4 parseller, 471 ada 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ve 472 ada 2 nolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 10.05.2018 tarih ve 680 nolıı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.12.2018 tarih ve 1810 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 07.01.2019 Pazartesi günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 07.01.2019 ( Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 07.02.2019 ( Perşembe )