Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Çıplaklı Mah. 222,223,224,225,234,236 Adalar ve çevresine ilişkin 1/1000 UİP değişikliği

16.01.2019 15:26:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli ve 242 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarihli oturumunda 31 sayılı gündem maddesi uyarınca onaylanan Alanya İlçesi, Çıplaklı Mahallesinde 222, 223, 224, 225, 234, 236 adalar ve çevresinde mülkiyet ile plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 14.01.2019 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamdi İlker ŞENKAL
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 14.01.2019 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 14.02.2019 (Parsembe)