Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

OKURCALAR MAH. 3194/18 MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ONAYI (3 NOLU BÖLGE)

15.03.2019 15:37:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Okurcalar Mahallesi 3 ııolıı düzenleme bölgesi 343 ada 1, 2 parseller, 344 ada 1, 2, 3 parseller, 345 ada 1, 2 parseller, 346 ada 1 parsel, 347 ada 1, 2, 5, 6 parseller, 348 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 349 ada 1 ııolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 31.01.2019 tarih ve 128 ııolıı kararı ve Antalya Büyükşelıir Belediye Encümeninin 14.03.2019 tarih ve 610 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 15.03.2019 Cuma günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 15.03.2019 ( Cuma )
ASKIDAN İNİŞ : 15.04.2019 ( Pazartesi)
M. İlker ŞENKAL Plan ve Proje Müd.