Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KELLERPINARI MAH. 2680, 2681, 2689, 2690, 2691, 2692, 2703 ADALAR 3194/18 MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ONAYI

15.03.2019 15:37:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Kellerpıııarı Mahallesi 2680 ada 1, 2 parseller, 2681 ada 1 parsel, 2690 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 2691 ada 1, 2, 3 parseller, 2692 ada 1, 2 parseller ve 2703 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ııolu parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 28.02.2019 tarih ve 278 ııolıı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.03.2019 tarih ve 611 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 15.03.2019 Cuma günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ASKIYA ÇIKIŞ : 15.03.2019 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 15.04.2019 ( Pazartesi)
M. İlker ŞENKAL Plan ve Proje Müd.