Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Saray Mah. 1137 İla 2793 Nolu İmar Adaları İmar Uygulaması

27.03.2019 11:18:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Saray Mahallesi 1137 ada 1, 2 parseller, 1144 ada 1 parsel, 1145 ada 1 parsel 1146 ada 1 parsel, i 147 ada 1 parsel, 1148 ada 1 parsel, 1149 ada 1 parsel, 1151 ada 1 parsel, 1152 ada 1 parsel. 1 153 ada 1 parsel. 1 154 ada 1 parsel. 1155 ada 1 parsel. 1156 ada 1 parsel. 1 157 ada 1 parsel, 1 158 ada 1, 2 parseller, 1159 ada 1, 2, 3 parseller, 1160 ada 1, 2 parseller, 1161 ada 1 parsel, 1162 ada 1 parsel, 1203 ada 1 parsel ve 2793 ada 1 nolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 03.01.2019 tarih ve 21 nolıı kararı ve Antalya Biiyükşehir Belediye Encümeninin 21.03.2019 tarih ve 645 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 27.03.2019 Çarşamba günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 27.03.2019 ( Çarşamba )
ASKIDAN İNİŞ : 29.04.2019 ( Pazartesi)