Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

TÜRKLER MAH. 106 ADA 10 PARSEL İMAR UYGULAMASI

29.03.2019 16:51:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Tüıkler Mahallesi 106 ada 10 nolıı parsellere ait parselasyon planı Alanya Belediye Encümeninin 27.12.2018 tarih ve 1982 nolıı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.03.2019 tarih ve 615 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve imar yasası gereği Belediye Sarayı 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü İlan mahallinde 29.03.2019 Çarşamba günüden itibaren 30 ( otuz ) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ASKIYA ÇIKIŞ : 29.03.2019 ( Cuma )
ASKIDAN İNİŞ : 29.04.2019 ( Pazartesi)