Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI MAH. 29N-2B PAFTAYA İSABET EDEN TRAFO ALANINA AİT 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

29.03.2019 16:53:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 11.03.2019 tarihinde onaylanan Alanya İlçesi, Konaklı, Mahallesi 29N-2B paftasına ilişkin Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerleme Kurulunun 13.02.2019 tarihli ve 2269 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7’inci Maddesi uyarınca onanan trafo alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 29.03.2019 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamdi İlker ŞENKAL Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 29.03.2019 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 29.04.2019 (Pazartesi)