Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

GENÇLİK KAMPLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

27.05.2019 16:59:00GENÇLİK KAMPLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Gençlik kamplarına katılacaklarda aranacak yaş şartlan:
> Mavi kamplara;
12-13 yaş grubu (2007-2006 doğumlu Erkek)
14-15 yaş grubu (2005-2004 doğumlu Erkek)
12-13 yaş grubu (2007-2006 doğumlu Kız)
> Yeşil kamplara;
16-17 yaş grubu (2003 - 2002 doğumlu Erkek)
18-22 yaş grubu ( 2001- 1997 tarihleri arası doğumlu Erkek)
14-15 yaş grubu (2005 - 2004 doğumlu Kız)
16-17 yaş grubu (2003 - 2002 doğumlu Kız)
18-22 yaş grubu (2001 - 1997 tarihleri arası doğumlu Kız
b) Kamp başvurusunda doğum yılı baz alınacak, ay ve gün dikkate alınmayacaktır.
c) Kamp başvuruları 15 Nisan - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında https://genclikkamplari.gsb.gov.tr/ adresinden veya E-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabilecektir. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır. Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
d) Başvuru formunun gençlik merkezine teslim edildiği tarihte 18 yaşını doldurmamış kampçıların başvuru formunun velisi tarafından imzalı olarak gençlik merkezine elden teslim edilmesi gerekmektedir.
e) Gençlik kampları başvuru sonuçları:
> İlk 5 dönem için en geç 8 Haziran 2019 tarihinde,
> Son 5 dönemin ise en geç 10 Temmuz 2019 tarihinde https://genclikkamplari.gsb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
f) Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile mavi ve yeşil kampa sadece bir kez katılabilecektir.
g) Kamp başvurularının değerlendirilmesinde;
> Aile aylık net geliri 2.020,90 TL nin altında olanlara,
> 2018-2019 eğitim-öğretim yılında takdir belgesi alanlara,
> Gençlik merkezi üyelerine,
> Kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvuru yaptığı halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara,
kamp atamalarında öncelik tanınacaktır. Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gencin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.
> Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.
Yukarıda belirtilen maddeler dâhilinde kampa doğrudan katılım hakkı kazanan gencin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.
h) Gençlik ve İzcilik Kampları Daire Başkanlığı dışında, Bakanlığımızın herhangi bir Birimi/Dairesi tarafından bu uygulama usul ve esaslarda belirtilen tarihler içerisinde yapılması planlanan proje, eğitim, kamp vb. faaliyetler ilgili Birimin/Dairenin teklifi ve Genel Müdürlüğümüzün onayı ile gençlik kamplarında uygulanabilir.