Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Güzelbağ Mah. 7 Nolu Düzenleme Bölgesi Hakkında

12.06.2019 12:14:00ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Güzelbağ Mahallesi sınırları içerisinde 105 ada 537 parsel numaralı taşınmazı kapsayan Düzenleme Bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 14.03.2019 tarih ve 381 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 23.05.2019 tarih 852 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 12.06.2019 tarihinde 30 (Otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.