Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

OKURCALAR MAH. 129 ADA 7, 8, 9 PARSELİ KAPSAYAN ALANDA 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

01.07.2019 14:40:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 13.06.2019 tarihinde onaylanan Alanya İlçesi, Okurcalar, Mahallesi Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi kapsamında kalan 129 ada 7, 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerleme Kurulunun 29.04.2019 tarihli ve 2019-8/8 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7’inci Maddesi uyarınca onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 28.06.2019 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamit Yüksek
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 28.06.2019 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 29.07.2019 (Pazartesi)