Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ŞIHLAR MAHALLESİ “GENEL HAYATA ETKİSİZ” OLDUĞUNA İLİŞKİN VALİLİK MAKAMI OLURU İLE ONAYLANAN “JEOLOJİK ETÜT RAPORU” İLANI

05.07.2019 10:09:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN
ANTALYA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR
Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 15.05.2019 tarihli ve 49542229-952.01.04.03-E.71432 sayılı yazısı ekinde gönderilen “Genel Hayata Etkisiz” olduğuna ilişkin 13.05.2019 tarihli ve 49542229-952.01.04.03-E.69860 sayılı Valilik Makamı Oluru ile onaylanan Antalya İli, Alanya İlçesi, Şıhlar Mahallesi “Jeolojik Etüt Raporu” Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 05.07.2019 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 05.07.2019 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 05.08.2019 (Pazartesi)