Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

TÜRKLER MAH. 164 ADA 6 PARSELİ KAPSAYAN ALANDA 1/5000 NİP VE 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

16.07.2019 17:02:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 26.06.2019 tarihli ve E.529070 sayılı yazı ekinde gönderilen Alanya İlçesi, Türkler, Mahallesi Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan 164 ada 6 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerleme Kurulunun 22.03.2019 tarihli ve 2019-4/5 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7’inci Maddesi uyarınca onanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 12.07.2019 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.

ASKIYA ÇIKIŞ : 12.07.2019 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 15.08.2019 (Perşembe)