Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Çıplaklı Mah. 3194/18 Madde Uygulaması

17.09.2019 17:22:00


İLAN METNİ: 

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. 
İlçemiz Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde 156 ada 6,10,12,13,14,15 parseller, 157 ada 7,12 parseller ve 272 ada 1,2,3 parseller numaralı taşınmazı kapsayan Düzenleme Bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 25.07.2019 tarih ve 1624 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 05.09.2019 tarih 1203 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 17.09.2019 tarihinde 30 (Otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.