Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Cikcilli MAHALLESİ 2 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİNİ KAPSAYAN PARSELLERE AİT 3194/18 MADDE UYGUALAMASI

07.10.2019 13:46:00


İLAN METNİ:
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Cikcilli Mahallesi sınırları içerisinde 2 Numaralı Düzenleme Bölgesinde 176 ada 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 177 ada 4, 199 ada 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,200 ada 1, 2, 3, 205 ada 1, 206 ada 2, 14, 20, 21, 403 ada 1, 410 ada 2, 3, 479 ada 1, 2, 549 ada 1, 2, 3,4, 5, 6, 564 ada 1, 565 ada 1, 2, 3, 4, 5, 703 ada 1, 710 ada 1, 711 ada 1, 712 ada 1, 713 ada 1 ve 715 ada 1 parselleri kapsayan taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 29.11.2018 tarih ve 1828 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 19.09.2019 tarih 1258 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 04.10.2019 tarihinde 30 (Otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.