Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KESTEL MAH. DİMÇAYI KIYI KORUMA YAPILARINA (MAHMUZ) İLİŞKİN 1/5000 NİP VE 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

08.10.2019 17:17:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 17.09.2019 tarihli ve E.216769 sayılı yazı ekinde gönderilen Alanya İlçesi, Kestel, Mahallesi Dimçayı Kıyı Koruma Yapılarına (Mahmuz) ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(j) maddesi ile 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığınca onanmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 08.10.2019 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü