Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

154 KV MANAVGAT-ALANYA I ENERJİ İLETİ HATTI GÜZERGAHININ İMAR PLANLARINA İŞLENMESİNE İLİŞKİN

25.10.2019 09:10:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Alanya Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli ve 198 sayılı kararı ve AntalyaBüyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarihli ve 546 nolu kararı ile onaylanan 154 kV Manavgat-Alanya I Enerji İleti Hattı güzergahının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 25.10.2019 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü