Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

GÜZELBAĞ MAH.105 ADA 533 PARSELİ KAPSAYAN 9 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİNDE KALAN PARSELLERDE İLİŞKİN

05.11.2019 14:35:00


İLAN METNİ:
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Güzelbağ Mahallesi sınırları içerisinde 9 Numaralı Düzenleme Bölgesinde 105 ada 533 parseli kapsayan alanda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 25.07.2019 tarih ve 1699 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 24.10.2019 tarih 1360 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 05.11.2019 tarihinde 30 (Otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.