Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

BÜYÜKHASBAHÇE MAH. TESCİLLİ HASBAHÇE KÖŞKÜ VE SU KEMERİ KORUMA ALANI VE PLAN NOTLARININ İŞLENMESİNE İLİŞKİN

08.11.2019 14:35:00


İLAN 
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 
Alanya Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli ve 2015 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2019 tarihli ve 575 nolu kararı ile onaylanan Büyükhasbahçe Mahallesi Tescilli Hasbahçe Köşkü Ve Su Kemeri Koruma Alanı Ve Plan Notlarının İşlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 08.11.2019 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.