Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ 179, 180, 181 NOLU ORMAN BÖLÜMLERİNDE SAĞLIK TESİS ALANI PLANLANMASINA İŞLENMESİNE İLİŞKİN

11.11.2019 15:58:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli ve 266 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarihli ve 539 nolu kararı ile onaylanan Payallar Mahallesi 179, 180, 181 Nolu Orman Bölümlerinde Sağlık Tesis Alanı Planlanmasına İşlenmesine dair 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 11.11.2019 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü